ZB NOB Solčava

Novice

Članice in člane Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilne borbe Zgornje Savinjske doline, Krajevne organizacije Solčava, in druge Solčavane, ki spoštujejo svobodoljubna načela, za katera so se med NOB borili Solčavani, vabimo na redni letni zbor Krajevne organizacije ZB Solčava.

Srečanje bo v soboto, 9. marca 2024 ob 11. uri v kletni dvorani Centra Rinka v Solčavi.

KO ZB Solčava